Protocol Sociale Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen is een heel belangrijke waarde voor onze school. Daarom hebben we besloten een protocol Sociale Veiligheid op te stellen. Sociale Veiligheid is een breed begrip, waar bijvoorbeeld Internetgebruik en sociale media onder vallen. Maar ook de 'gewone' sociale veiligheid op school hebben we in dit protocol meegenomen.

We hadden al computerprotocollen voor de groep 3 t/m 8, waarin belangrijke afspraken waren gemaakt over veilig computergebruik. Deze protocollen zijn toegevoegd aan dit Sociale Veiligheidsprotocol.

Omdat we de computerprotocollen ook laten ondertekenen, vinden we het van belang dat deze protocollen hier als apart document ook nog te bekijken zijn.
 
Hieronder kunt u de protocollen bekijken.