Schoolgids

Fijn dat u deze schoolgids wilt lezen.

De Teresiaschool is een Kanjerschool. Dat wil zeggen dat we van alle kinderen kanjers willen maken door ze wekelijks te ‘trainen’ met Kanjertrainingen en door als leerkracht een kanjer voor kinderen te zijn. Alle leerkrachten zijn daarom geschoold kanjertrainer. Door de kanjertraining krijgen kinderen en volwassenen meer vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Naast de kanjertraining is het leren op school voor ons van het grootste belang. Het is voor ons een uitdaging er voor te zorgen dat alle kinderen graag leren en dat ze goed leren lezen en rekenen volgens de nieuwste methoden.
We zien de school als een samenspel tussen kinderen, leerkrachten en ouders en waar iedereen zich thuis voelt. Met uw steun en hulp zal dat ook zeker lukken.
Om nog beter kennis te maken hopen we u ook allen te mogen begroeten op de informatieavond in de groep van uw kind.
Via deze website proberen we u zo goed mogelijk in woord en beeld te laten meegenieten van onze dagelijkse bezigheden.

Het doel van de schoolgids:

Via de schoolgids willen we u op de hoogte brengen van wat er gebeurt op de Teresiaschool. Dit heeft twee bedoelingen. “Nieuwe” ouders kunnen beslissen of de Teresiaschool een school voor hun kind is. De ouders waarvan hun kind al op onze school zit, vinden in deze gids alle informatie die voor hen van belang kan zijn.

Op onze website kunt u de meest actuele informatie vinden. (www.teresiaschool.nl)
Elke 3 weken sturen we per e-mail de nieuwsbrief naar alle ouders. Als u geen mail wilt ontvangen moet u dat kenbaar maken aan de directeur.


De medezeggenschapsraad van de school heeft, na het vaststellen van deze gids, instemming gegeven deze gids aan de ouders uit te reiken.

Mede namens het team van de Teresiaschool wens ik u allen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.

Guinevere Janssen, directeur.

 

Klik hier om de schoolgids te downloaden.