Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO wordt vanaf 1 november 2019 overgenomen door de TSO-club.

Dat betekent dat: 

  • in de praktijk blijft het overblijven hetzelfde. Op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag kan uw kind op school overblijven.
  • de kosten hetzelfde blijven.
  • u uw kind moet aanmelden bij de TSO club voor 1 november 2019!

 

Over de TSO club:

  • de TSO club werkt ook met vrijwilligers en neemt de vrijwilligers die nu de TSO verzorgen mee over. De coördinator van Mikz gaat stoppen.
  • de TSO club gaat actief nieuwe vrijwilligers werven en een andere coördinator.
  • de coördinator werkt in dienst van de TSO club en is iedere dag aanwezig op school om alles goed te laten verlopen.
  • de TSO club gaat de administratie en de betalingen regelen en daarom moeten alle ouders hun kind opnieuw aanmelden. In de brief van de TSO-club leest u hoe dat in zijn werkt gaat (zie onderaan deze pagina).
  • Op de website van de www.tsoclub.nl/teresiaschool/ vindt u meer informatie. Via deze link komt u direct in het inlogscherm: http://login.tsoclub.nl. 
  • Heeft u vragen van tso-inhoudelijke aard, neem dan contact op met de tso-coördinator. De contactgegevens vindt u onder CONTACT, als u bent ingelogd in uw ouderaccount. Mocht het inloggen niet lukken of hebt u een vraag over de werking van het systeem, neem dan contact op met de helpdesk van TSO CLUB via support@tsoclub.nl of bel naar 0654 304 663.

 

Ouderbrief TSO Club