Dit zijn wij

Fijn dat u de website van de Teresiaschool bezoekt.

Samen met de kinderopvang verzorgen wij een opvoeding en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij werken elke dag opnieuw aan de groei van ieder kind. De samenwerking met ouders en verzorgers vinden wij belangrijk.
Alle kinderen zijn op de Teresiaschool welkom. Dat wil zeggen dat kinderen van alle geloofsrichtingen een plaatsje op onze school kunnen krijgen. We gaan er dan wel van uit dat de ouders de grondslag van de school respecteren en dat alle kinderen de lessen over burgerschap volgen.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en burgerschap.
We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Dat doen we door het geven van onze Kanjerlessen vanaf groep 1 t/m groep 8.
We besteden aandacht aan de katholieke feesten en het aanbod is gericht op de essentie van die feesten.
De school wordt geleid door Guinevere Janssen. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Bij afwezigheid van de directeur zijn Marjolein Schellekens en Susan van Zelst, leerkrachten groep 1-2a verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de schoolorganisatie.
De directeur, intern begeleider en de administratief medewerker zijn op werkdagen bereikbaar op de bovengenoemde dagen. Uiteraard is er de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

Kies uit één van de items hiernaast om verder te lezen.

“Wat er ook speelt in het land, laat het vooral de kinderen zijn!”

Loesje