Schoolgids

Voor u ligt de schoolgids van 2023-2024 van basisschool Teresia.

De gids heeft twee bedoelingen.
“Nieuwe” ouders kunnen beslissen of de Teresiaschool een school voor hun kind is. De ouders waarvan
hun kind al op onze school zit, vinden in deze gids alle informatie die voor hen van belang kan zijn.

Bekijk hier onze schoolgids: Schoolgids 2023-2024