Onze school

We vertellen u graag iets over onze school.

Onze school 

De kinderopvang en de Teresiaschool zijn gevestigd in één gebouw. Vanaf 2013 wordt er samengewerkt als een Kindcentrum. Wij zijn geen integraal Kindcentrum. De opvang en het onderwijs vallen ieder onder een eigen bestuur, namelijk Mikz voor kinderopvang en Leerrijk voor het onderwijs. 

In ons Kindcentrum werken wij structureel samen om een hedendaags en sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Onze organisatie biedt de volgende voorzieningen: 

Het Kindcentrum biedt VVE, vroeg- en voorschoolse educatie aan voor kinderen van 2 t/m 4 jaar met extra ondersteuningsbehoeften. 

Interprofessionele samenwerking is essentieel voor een Kindcentrum. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde doet of alles samendoet. Het betekent wel een gezamenlijke visie ontwikkelen op wat goed is voor kinderen. Het betekent ook werk op elkaar afstemmen en daar waar mogelijk activiteiten ontwerpen en uitvoeren en daar waar kan elkaars instrumenten gebruiken. Interprofessionele samenwerking gaat niet vanzelf. Mensen verschillen en daarom moet onderling vertrouwen worden opgebouwd. Respect en betrouwbaarheid zijn essentieel.  

Uitgangspunten 

Om de organisatie en inhoud van de samenwerking te optimaliseren en de doorgaande lijnen te versterken, is er twee wekelijks een overleg met de wijkmanager van de kinderopvang en de directie van de school. 

Vanaf de start wordt er samengewerkt, het vaste team kent elkaar en weet elkaar te vinden. De samenwerking ziet er als volgt uit: