Aanmelden en kennismaken

Wat leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hieronder kunt u lezen hoe het aanmelden en kennismaken op onze school in zijn werk gaat.

In het jaar dat uw kind 3 jaar wordt kunt u zich oriënteren op een basisschool die past bij u en uw kind. Als uw kind 3 jaar is kunt u het aanmelden bij de school van uw keuze. U krijgt geen bericht meer van de gemeente. U kunt een persoonlijke afspraak maken met de directeur om kennis te maken met de school via de mail infoteresiaschool@leerrijk.nl of telefonisch via het nummer 0416-563668.

Het aannamebeleid is dat eerst de broertjes en zusjes van de kinderen die al op het school zitten geplaatst worden, daarna wordt gekeken naar de afstand, binnen een straal van 750meter en daarna de nieuwe gezinnen. De procedure is vastgelegd in overleg met de gemeente en 4 andere scholen die groeien in leerlingen aantallen.

Kennismaking

U maakt kennis met de school en gaat u in gesprek met de directeur en de school in het algemeen. Er wordt een kleine rondleiding verzorgd. U vertelt over het kind en de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de school. Het aanmeldformulier wordt meegegeven of via de mail verstuurd.

Aanmelding

Bij de aanmelding is de coördinator van de onderbouw betrokken voor de kleuters en vanaf groep 3 de intern begeleider. U vult tijdens de kennismaking met de school met de directeur het aanmeldformulier in. Wij vragen of u toestemming geeft om contact op te nemen met de peuterspeelzaal, de gastouder of het kinderdagverblijf om zo goed mogelijk aan te sluiten wat uw kind nodig heeft. De aanmelding betekent nog geen inschrijving. De intern begeleider of de coördinator van de onderbouw nemen met uw toestemming contact op met de voorschoolse voorziening en bespreekt wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De ondersteuningsbehoeften en de ontwikkeling van uw kind worden besproken met de intern begeleider en de coördinator van de bouw. Eventuele zorg en ingezette behandeling worden besproken zoals logopedie, zindelijkheid ect.  Wettelijk heeft de school 6 weken de tijd om te onderzoeken of de basisschool de beste plek is voor uw kind.

Inschrijving

Na 6 weken neemt de intern begeleider of de directeur contact met u op over de definitieve plaatsing. U ontvangt het inschrijfformulier om in te vullen. Mocht er een reden zijn dat de school geen passende plek is wordt dat met u besproken. De school heeft zorgplicht en gaat dan samen met u kijken welke passende plek wel voldoet. U levert het inschrijfformulier ingevuld en getekend in op school. Samen met de intern begeleider of de directeur maakt u afspraken over de start op de school en de inschrijving wordt definitief gemaakt.

Intake

Alle ouders van nieuwe kleuters worden ontvangen door de eigen leerkracht. De leerkracht waar uw kind bij in de groep komt, neemt u mee door de school en vertelt hoe we omgaan met de leerlingen in groep 1 en 2. Ook verzorgt de leerkracht de zogenaamde intake en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders van de 4-jarigen. In het intakegesprek worden onderwerpen besproken zoals de sociaal- en emotionele ontwikkeling, de motoriek, spel, zelfredzaamheid enz.

Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor alle kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.  Sinds 2019 zijn er binnen de gemeente Waalwijk richtlijnen voor de inschrijving van een kind op de basisscholen. De gemeente Waalwijk heeft een diversiteit aan scholen. Ieder met een eigen identiteit. Volop keuze maar sommige scholen zijn sneller ‘vol’ dan andere. Daarom is het goed om voorbereid te zijn op de inschrijfprocedure voor uw favoriete school en eventueel alternatieven te hebben.