Missie & Visie

Hieronder kunt u de missie en visie van onze school lezen.

Missie

De missie van het Teresiaschool is bijdragen aan een optimale ontwikkeling voor ieder kind, in
een rijke en veilige omgeving zodat er sprake is van een evenwichtige basis waarmee zij zich goed
kunnen voorbereiden op de toekomst. Dat doen we door samen met de professionals, ouders en
kinderen te werken aan doorgaande leer -en ontwikkelingslijnen en een goed werk en leefklimaat.

Visie

Onze visie op onderwijs is dat eerst de sociaal- en emotionele ontwikkeling in balans moet zijn om tot
leren te komen. Wij zijn Kanjerschool wat duidelijk zichtbaar is op de werkvloer. De Kanjergedachte
loopt als een rode draad door de school. Betrokkenheid, welbevinden en de omgang met elkaar zijn
belangrijke waarden binnen onze school. De zorg en begeleiding wordt planmatig uitgevoerd. In de
groepen zijn de beschreven doelen, door de leerkrachten, zichtbaar gemaakt in het didactisch en
pedagogisch handelen.

De Teresiaschool werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. De ambitie is om binnen de nieuwe
planperiode, dus over 4 jaar, met de opbrengsten boven de landelijke norm uit te komen. Binnen het
onderwijsleerproces werken we continu aan verbetering en verdieping. Onderwijs op maat, goed
leesonderwijs en actief leren zijn de speerpunten voor de komende vier jaar.