Overblijven

Op onze school werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school overblijven.

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en andere vrijwilligers. De opvang vindt plaats in ons eigen gebouw.
Om deze opvang te kunnen realiseren, vragen we een (vrijwillige) bijdrage aan alle ouders. Met deze bijdrage kunnen we de vrijwilligers die de opvang uitvoeren, een vergoeding betalen.
De (vrijwillige) TSO-bijdrage is vastgesteld op 12,50 euro.