Buitenschoolse opvang

Vanuit de kinderopvang kunt u voorschoolse en naschoolse opvang regelen.

Daarvoor kunt u contact opnemen met Mikz kinderopvang via de website www.mikz.nl of door te bellen naar 06-29806083.  
Kinderen tot 7 jaar worden na schooltijd opgevangen in het schoolgebouw en kinderen ouder dat 8 jaar in het Buitenhuis in de omgeving van de school op een andere locatie. 

Ook Tot Vanavond regelt vervoer na schooltijd voor de BSO aldaar. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.totvanavond.nl