Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan 2023-2027 van de Teresiaschool.

De inhoud van het schoolplan is afgestemd op het
strategisch beleidsplan van Stichting Leerrijk. Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben voor de planperiode 2023-2027.
In dit meerjarig beleidsplan geeft de Teresiaschool aan op welke wijze zij invulling geeft aan de wettelijke taken die in de Wet Primair Onderwijs zijn opgedragen aan het primair onderwijs: het geven van onderwijs aan leerlingen van af 4 jaar dat gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen en een grondslag legt voor aansluitend vervolgonderwijs.
Dit beleidsplan is een levend document dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een schooljaarplan en jaarlijks op basis van een evaluatie wordt bijgesteld.

Lees hier ons schoolplan: Schoolplan 2023-2027