Kanjertraining

Teresiaschool – Kanjerschool

Doel

Het belangrijkste doel is dat een kind POSITIEF over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langer termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen door het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerprestaties behalen. Ze leren omgaan met zichzelf en andere kinderen. De kinderen moeten leren om zelf conflicten op te lossen en de Kanjertraining helpt de kinderen daarbij.
Doordat de Kanjertraining door de gehele school wordt gegeven, is de aanpak bij conflicten bij alle leeftijdsgroepen hetzelfde.

Voor het onderwijs zijn de doelen vooral praktisch:

Petten

In de klas wordt met petten gewerkt om het gedrag van de kinderen te benoemen, deze petten worden dus niet bij de kinderen opgezet.

Konijn:
Dit zijn de stille, bange kinderen.
Zij zijn erg onzeker en durven niet voor hun eigen mening uit te komen.

Aap:
De apen zijn uitslovers, kunnen niet serieus zijn.
Ze vertrouwen niemand en zijn zelf ook niet te vertrouwen.

Pestvogel:
Deze kinderen spelen de baas en pesten ook andere kinderen.

Kanjertijger:
Kanjers zijn te vertrouwen.
Zij komen minderen snel in moeilijkheden, omdat ze weten hoe ze problemen op moeten lossen. Kanjers denken ook goed over zichzelf.

Het streven is, om van ALLE kinderen Kanjers te maken.

Opbouw les

De lessen zijn opgebouwd in thema’s. Iedere groep heeft hierbij zijn eigen materiaal.

De lessen zijn ook opgenomen in het lesprogramma. Iedere groep behandelt één les per week( minimaal 30 minuten). De lessen zijn vooral praktisch. Dat wil zeggen dat kinderen allerlei oefeningen doen met elkaar om te voelen hoe het is om iemand te kunnen vertrouwen en om vertrouwen te ontvangen. Bijvoorbeeld, een “pestvogel” moet zich leren te verplaatsen in een “konijn” en daarna het gedrag van een “KANJER” leren. Hoe kan ik helpen zonder een bemoeial (bazen) te zijn? Hoe vraag ik of ik mee mag doen met een spel (konijn). Met al die oefeningen leren de kinderen zich steeds beter als “Kanjer” te gedragen. Het blijft niet alleen bij deze lessen. Je bent de gehele dag samen met de kinderen bezig met de Kanjertraining. Als er iets voorvalt in de groep of op de speelplaats, dan ga je dat samen met de kinderen op een Kanjermanier oplossen. De kinderen benoemen het gedrag van zichzelf en van elkaar en gaan daar samen over praten om voor alle kinderen tot een prettige oplossing te komen.

Leerkracht

De leerkracht speelt een hele belangrijke rol. Hij is de baas, maar speelt niet de baas. Hij stimuleert de kinderen positief en geeft de kinderen opbouwende kritiek.

De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd en volgt iedere leerkracht nascholingscursussen. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. Door het volgen van de Kanjertraining wordt de leerkracht zich bewuster van de verschillende benaderingswijzen.

Effecten

Sinds het voorjaar van 2008 zijn we bezig met de Kanjertraining. Al na enkele maanden was dit te merken. Er kwamen steeds minder ruzies voor en vooral op de speelplaats werd er minder ruzie gemaakt. Ouders werden nieuwsgierig en hebben voortaan de mogelijkheid om in de klas 1 of 2 keer per jaar een ouderles mee te maken.

Nog meer informatie kunt u krijgen op school of via de website www.kanjertraining.nl