Lesmethodes

Op onze school werken we met de nieuwste, moderne lesmethodes. Hieronder leest u daar meer over.

De kleuters spelen voornamelijk. Vooral in groep 1 is spelen het belangrijkste. De kinderen leren daar wat het is om de hele dag ineen groep te zijn, wat de school allemaal van ze vraagt. Later in het jaar en in groep 2 leren de kinderen veel dingen die nodig zijn in groep 3. Ze oefenen met taal- en rekenspelletjes. Ze doen schrijfoefeningen. We zorgen ervoor dat de kinderen nog kleuter mogen zijn. Maar als we oefeningen geven, doen we dat wel volgens een methode. Dan weten we zeker dat de kinderen “alles” gehad hebben.
In groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. Dat duurt een poosje en het kost veel energie van de kinderen. In de eerste helft van het jaar krijgt het aanvankelijk lezen een belangrijke plaats. We beginnen ook al een beetje met andere vakken. Alle expressievakken gaan natuurlijk gewoon door.
Groep 4 gaat nog wat verder. Rekenen, taal en lezen zijn aparte vakken. Het schrijven gaat steeds sneller.
In groep 5 en 6 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. Hier leren de kinderen al een beetje hoe ze een werkstuk moeten maken. Soms houden ze al een spreekbeurt. In de hogere groepen wordt dat allemaal wat moeilijker.
In groep 7 komt het vak Engels erbij en krijgen ze de entreetoets.
En in groep 8 sluiten de leerlingen de basisschool af en geven wij een advies voor een vorm van voortgezet onderwijs.

Op de Teresiaschool maken we gebruik van de volgende lesmethoden:

Taal/Technisch lezen
Projecten van Kleuteruniversiteit (groep 1 en 2)
Veilig Leren Lezen KIM versie(groep 3)
Nieuw Nederland Junior (groep 4 t/m 8)

Begrijpend lezen
Nieuw Nederlands Junior (groep 4 t/m 8)

Spelling
Staal (groep 3 t/m 8)

Rekenen
Projecten van Kleuteruniversiteit (groep 1 en 2)
Pluspunt ( groep 3 t/m 8)

Schrijven
Krullenbol (groep 1 en 2)
Pennenstreken (groep 3 t/m 8)

Wereldoriëntatie
Projecten van Kleuteruniversiteit (groep 1 en 2)
Leskracht (3 t/m 8)

Verkeer
Let’s go (groep 1 t/m 8)

Expressie/Muziek
Laat maar leren (groep 1 t/m 8)
123Zing (groep 1 t/m 8)

In de groepen 1 en 2 wordt in het kader van de basisontwikkeling naast de genoemde methoden ook nog veel gebruik gemaakt van prentenboeken die aansluiten bij de thema’s die behandeld worden.