Plaatsingsruimte op onze school

Op onze school is niet in iedere groep plaats voor nieuwe kinderen. Hieronder ziet u de gewenste groepsgrootte van elke bouw en de actuele plaatsingsruimte.

Gewenste groepsgrootte:
Groepen 1-2: 30 leerlingen
Groepen 3-4: 25 leerlingen
Groepen 5-8: 28 leerlingen
Op basis van deze aantallen is er op dit moment ruimte voor nieuwe instroom in de groepen 3 en 4.